Verkeersborden

Op de Nederlandse openbare wegen hanteren we verkeersregels om orde te houden op de wegen. Iedere deelnemer aan het verkeer is daarom bekend met verkeersborden. Ook op recreatieterreinen is het prettig als men een aantal regels hanteert. Als bezoeker krijg je hierdoor een gevoel van veiligheid. Langzaam rijdende auto’s zien spelende kinderen veel beter. Ook om de rust te behouden zijn deze regels zeer prettig.

De normale bebording op de openbare wegen noemen we RVV bebording. Deze kun je in de webshop bestellen. Echter wordt er op recreatieparken bijna altijd gekozen voor een vriendelijke uitstraling door middel van een eigen huisstijl.

Soms is het overduidelijk welke regels waar aangegeven moeten worden. Toch zijn er veel parken die geholpen zijn bij een plan op maat. Hierbij wordt aangegeven welke regels er worden aangeraden om de wensen van het park te behalen, waar deze worden weergeven en hoe deze worden weergeven. Zo kan er door middel van een plan op maat ook geld worden bespaard door bepaalde verkeersborden op één bord te combineren. Minder borden, minder palen, minder beugels, beter overzicht in het verkeer!